Уважаеми клиенти,

Тази страница съдържа информация относно Споразумение за управление на данните, например какво да направите, ако искате да отмените споразумението.
За допълнителни въпроси можете да се свържете с организацията за продажби на всеки оторизиран дилър на Volvo Trucks.

Договорът за Споразумение за управление на данните трябва да бъде подписан от вас, за да бъдат предоставени съответните услуги. Версията на условията за споразумението за управление на данните , които сте подписали (посочено на страница 1 от споразумението), можете да намерите тук.

Анулиране

В случай, че искате да отмените споразумението за управление на данните, моля, попълнете формуляра по-долу, подпишете го и изпратете сканирано копие на Вашия дилър на: vladimir [dot] tsekov [at] volvo [dot] com

Промяна на собственост

В случай, че прехвърлите вашите автомобили, трябва да уведомите новия собственик, че трябва да подпишат или вече са подписали договор за Споразумение за управление на данните с Volvo Truck Corporation. Ако новият собственик не ви е потвърдил, че е подписал такова споразумение, моля, попълнете формуляра по-долу, подпишете го и изпратете сканирано копие на: connected.services@volvo.com