Austatud klient!

Käesoleval lehel leiate teavet Teie poolt sõlmitud Andmehalduslepingu kohta („Leping“), näiteks selle kohta, kuidas toimida siis, kui soovite Lepingu üles öelda.

Kui Teil peaks olema lisaküsimusi, võite võtta ühendust müügipersonaliga mis tahes Volvo veokite volitatud müügiesinduses.

Selleks et Teile saaks vastavaid teenuseid osutada, tuleb Teil allkirjastada Andmehaldusleping. Teie poolt allkirjastatud Andmehalduslepingu versioon ja selles sisalduvad tingimused (mis on sätestatud lepingu 1. leheküljel) asuvad siin.

Ülesütlemine

Kui soovite Andmehalduslepingu üles öelda, palun täitke ja allkirjastage allpool olev vorm ning saatke see skaneeritud kujul oma müügiesindajale.

Omandiõigus üleminek

Juhul, kui Te oma veokid võõrandate, siis olete kohustatud teavitama uut omanikku sellest, et nad peavad sõlmima Volvo Truck Corporationiga Andmehalduslepingu. Kui uus omanik ei ole kinnitanud Teile, et nad on selle lepingu juba allkirjastanud, siis palume täita allpool olev vorm, see allkirjastada ja edastada selle skaneeritud kujul aadressile: connected.services@volvo.com