Gerb. kliente,

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie jūsų Duomenų tvarkymo sutartį (toliau tekste vadinamą „Sutartimi“), taip pat apie tai, ką turite daryti, jeigu sutartį pageidaujate nutraukti.

Jeigu turite daugiau klausimų, prašome kreiptis į pardavimų specialistą bet kurioje įgaliotoje „Volvo Trucks“ atstovybėje.

Kad būtų teikiamos numatytos paslaugos, jūs turite pasirašyti šią sutartį. Jūsų pasirašytos duomenų tvarkymo sutarties sąlygas ir terminus (kurie išdėstyti 1 sutarties puslapyje) galite rasti čia.

Sutarties nutraukimas

Jeigu norite nutraukti Duomenų tvarkymo sutartį, prašome užpildyti toliau pateikiamą formą, ją patvirtinti savo parašu ir nusiųsti nuskaitytą kopiją savo prekybos atstovui.

Savininko pasikeitimas

Perleisdami savo transporto priemones, naująjį savininką privalote informuoti apie būtinybę pasirašyti Duomenų tvarkymo sutartį su „Volvo Truck Corporation“. Jeigu naujasis savininkas nepatvirtino, kad pasirašė šią sutartį, prašome užpildyti toliau patiekiamą formą, ją pasirašyti ir atsiųsti nuskaitytą kopiją: connected.services@volvo.com