Vážený zákazník,

Táto stránka poskytuje informácie ohľadom Zmluvy o spravovaní údajov (ďalej len “Zmluvy”). Napr. Jej znenie, čo robiť pokiaľ by ste ju chceli vypovedať, formuláre.

Pre podrobnejšie informácie prosím kontaktujte Vášho predajcu, alebo najbližšie Truck Centrum Volvo.

Zmluva o spravovaní údajov musí byť podpísaná, aby ste mohli využívať služby a funkcie vozidiel. Všeobecné obchodné podmienky k Zmluve, ktorú ste podpísali nájdete tu.

Zrušenie

V prípade, že by ste chceli zrušiť Zmluvu o spravovaní údajov, prosím vyplňte nižšie uvedený formulár, podpíšte ho, naskenujte a zašlite na email: info [dot] sk [at] volvo [dot] com

Zmena vlastníctva

V prípade predaja vášho vozidla musíte informovať nového majiteľa o nutnosti podpisu Zmluvy o spravovaní údajov s Volvo Truck Corporation. Pokiaľ nový majiteľ nepotvrdil podpísanie Zmluvy o spravovaní údajov, prosím vyplňte formulár nižšie, podpíšte a pošlite sken na email: connected.services@volvo.com